Uskonnollinen lukutaito

Uskonto ja usko vaikuttavat vahvasti ihmisten elämään, ajatteluun ja arvovalintoihin. Oma yhteiskuntamme ja Eurooppa on maallistunut, mutta muualla maailmassa kehitys on ollut toisensuuntaista.

Uskonnollinen lukutaito on kykyä analysoida uskontoon liittyviä valtasuhteita, perinteitä, tapoja, käytänteitä, opinkappaleita ja niiden  erilaisia tulkintoja sekä sitä miten nämä vaikuttavat ihmisten elämään ja ajatteluun kulttuurikontekstissaan. Kun halutaan saada aikaan muutosta on tärkeää tietää mitkä elementit uskonnossa voivat edistää sitä ja mitkä taas toimivat muutosta vastaan.

Uskonnollinen lukutaito ja sensitiivisyys eri maailmankatsomuksia kohtaan auttaa ymmärtämään maailmanmenoa sekä vaikuttamaan siihen makro ja mikro tasolla.