Toiminnan arviointi

Hanke- ja ohjelmaevaluointi

Kokeneina arvioijina hallitsemme etenkin sosiaali- ja kehitysyhteistyöalan evaluioinnin. Olemme tehneet väli- ja loppuarviointeja niin pienistä hankkeista kuin mittavista ohjelmistakin. Evaluaattoreina meille on tärkeää, että arvioinnissa äänensä saavat kuuluviin ne, joita varten työtä tehdään. 

Olemme saaneet kiitosta etenkin arviointeihin liitetyistä työpajoista, joissa on käsitelty arvioinnin tuloksia ja hyödynnetty niitä tulevan toiminnan kehittämiseksi. Aiempaa kokemusta meillä on niin Euroopan Unionin ja ulkoministeriön kuin Raha-automaattiyhdistyksen tukemien hankkeiden evaluoinnista. 

Kehittävä arviointi

Kehittävässä arvioinnissa pyritään toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja organisaation arviointikulttuurin kehittymiseen.

Arvioinnin kehittämisprosessi on useamman työpajan sarja. Organisaation kehittämistarpeet analysoidaan ja päätetään realistiset tavoitteet organisaation nykytilanteen analyysin perusteella. Toimintapoja ja tuloksellisuutta parannetaan realistisin askelin. Kehittämistyö perustuu työn arjessa tapahtuvan toiminnassa oppimisen syklin omaksumiseen, kokemuksista oppimiseen.