Osallistavat tutkimukset ja selvitykset

Tilastojen takana on ihmisiä. Meitä kiinnostaa se, mitä ihmisillä on kerrottavana. Haluamme kuulla ihmisten autenttisen äänen emmekä vain vahvistaa tutkimuksen tekijöiden tai tilaajien oman perspektiivin mukaisia vastauksia. Osallistava ja kuuntelemiseen perustuva arvoperusta mahdollistaa myös sen, että tutkimus tai selvitys on jo tekotavaltaan voimaannuttava.

Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet esimerkiksi jäsenkyselyn ison kattojärjestön noin 300 jäsenjärjestölle siten, että kattojärjestön työntekijät jalkautuivat jäsenjärjestöjen luo kysymysten kanssa. Perehdytimme kyselijät ja analysoimme tulokset tilastollisia ja monia eri laadullisia analyysimenetelmiä käyttäen ja soveltaen.