Monikulttuurinen osaaminen

Kulttuurienvälisissä kohtaamisissa huomio kiinnittyy usein ulkoisiin seikkoihin ja pinnallisiin eroihin. Ymmärtääksemme toista ihmistä on tärkeää ymmärtää myös itseämme ja omaa kulttuuriamme sekä taustalla vaikuttavia arvoja.

Asiantuntijoillamme on monien vuosien kokemus kulttuurienvälisestä vuorovaikutuksesta ja sopeutumisesta. Räätälöimme tarpeeseen sopivia koulutuksia, työpajoja ja luentoja helpottamaan kulttuurienvälistä vuorovaikutusta esimerkiksi asiakastyössä ja työelämässä. Menetelmämme ovat osallistavia ja toiminnallisia. 

Räätäläidyt draamatyöpajat

Prosessidraama Kohtaamisia turvapaikanhakijoiden kanssa on suunniteltu Pakolaisavun vapaaehtoisille, mutta sopii myös muille turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleville ryhmille. Prosessidraama kestää 4 tuntia ja se sopii noin 10-20 osallistujalle.

Prosessidraamassa tutkitaan erilaisten näkökulmien avulla ja turvallisessa draamakontekstissa kokemuksia ja tunteita, joita nousee turvapaikanhakijoiden kanssa toimimisessa sekä erilaisia reaktioita, joita pakolaistilanne on yhteiskunnassa herättänyt. Prosessidraama sopii esimerkiksi arvioinnin tai työnohjauksen tueksi. Se on tehokas ja monimuotoinen tapa käsitellä vaikeita aiheita.

Ole yhteydessä, jos olet kiinnostunut soveltavien draamamenetelmien hyödyntämisessä omassa työssäsi, omista teemoistasi. Voimme yhdessä miettiä räätälöityä koulutusta tai työpajaa.