Kehitysyhteistyön tuloksellisuuden tukeminen

Tuloksellisuuden vahvistamisessa suosimme toimijakeskeisiä ja vahvuuksiin perustuvia työkaluja. Tällaisia ovat muun muassa outcome mapping eli muutoskartoitus, appreciative inquiry eli arvostava lähestymistapa  ja most significant change -lähestymistapa.