Arkkitehtuuripalvelut

Tarjoamme eritasoisia arkkitehtuurikartoituksia joiden tarkoituksena on selvittää järjestelmien nykytila ja tarkoituksenmukaisuus. Perustamme työmme asiakkaan asiantuntijoiden ja tietotyöläisten haastatteluihin ja esitämme tarvittaessa konkreettisia toiminnallisia ja taloudellisia parannusehdotuksia nykytilaan.

Preferoimme joustavia löyhästi toisiinsa nidottuja järjestelmiä ja mahdollisuuksien mukaan käytämme skaalautuvia pilvialustoja ja -palveluita parantamaan toimivuutta ja asiakaskokemusta.

Ymmärrämme että osa vanhoista järjestelmistä on paras pitää entisellään, mutta näissäkin tapauksissa monesti osa järkestelmistä on tarkoituksenmukaista toteuttaa pilvipalveluina. Nykyaikana varsinkin markkinoinnin ja tietotyöläisten erilaiset työkalut ja järjestelmät on parasta toteuttaa pilvipalveluina, mutta integroida niistä saatavat tietomassat vanhoihin järjestelmiin - ainakin aluksi.

Usein on tarkoituksenmukaista tehdä löyhä tiekartta järjestelmien päivityksistä ja siirtymisestä vaiheittain nykyaikaisiin ja ketteriin pilvijärjestelmiin ja -palveluihin. Löyhä sen takia, että vuodeksi eteenpäin tehty suunnitelma on vanhentunut viimeistään puolen vuoden kohdalla.