Ihmiset.

Meillä G9:n työntekijöillä on vankka työkokemus ja into yhdistää erilaista osaamista luovasti. Haluamme toimia eettisesti ja edistää toiminnallamme sitä, että työyhteisöt toimivat jäsentensä ja yhteiskunnan kannalta mielekkäästi.

Jukka Aronen

Verkkoviestinnän asiantuntija. Sisältöjen, informaatioarkkitehtuurin, online-analytiikan, tulosten mittaamisen, käytettävyyden ja konseptien osaaja. VTM.

Atso Haapaniemi

Käytännönläheinen ohjelmistoliiketoiminnan osaaja avoimen lähdekoodin painotuksella. Järjestelmien ja tiimikeskeisten työtapojen kehittämisen asiantuntija. MBA, FM.

Johanna Harjunpää

Kehitysyhteistyön, kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistyön asiantuntija. Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen osaaja ja kouluttaja. Etnografisten menetelmien ja laadullisen tutkimuksen osaaja. FM, etnologi.

Laura Lager

Organisaation kehittämisen fasilitaattori, järjestötoiminnan asiantuntija ja draamamenetelmien osaaja. VTM ja sosiaalityön opiskelija.

Pia Laine

Viestinnän asiantuntija ja käytännön ihminen, joka salaa rakastaa numeroita ja tilastoja. Vankka kokemus niin journalismista, editoinnista kuin terveyden edistämiseen liittyvästä viestinnästä. FM.

Aleksi Peebles

Verkkosivustojen ja -sovellusten teknisen suunnittelun ja toteuttamisen ammattilainen vuodesta 1996 alkaen.

Kaisu Tuominen

Projektiosaaja, fasilitaattori ja arvioitsija. VTM ja opettajaopiskelija.

Kaisu Österinen

Kehitysyhteistyön moniosaaja, kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen asiantuntija ja järjestökehittäjä. FM, KM ja teologian opiskelija.