Ihan pätevä osuuskunta.

Asiantuntijuus ei synny verkkosivujen superlatiiveista vaan ihmisyydestä, kokemuksesta ja luottamuksesta. Me olemme joukko kansainvälisiä modernin ajan käsityöläisiä, joita yhdistää palo tuottaa eettisesti kelvollisia palveluita tyytyväisille asiakkaille.

Toiminnan kehittäminen ja arviointi

Verkkosivut ja IT-palvelut

Kulttuurienvälinen vuorovaikutus

Viestintä ja journalismi